Open Calls

Wildcard

EIT Health

Program: Wild Card
Program targets: Individuals or teams, and start-ups. Clinicians, researchers, engineers, entrepreneurs, scientists, data analysts, business analysts, advisors and others, who have an entrepreneurial spirit, drive, ambition and resilience are welcome.
Applicant have to hold required competences or develop solutions transforming healthcare delivery in following challenges: 1. Eye & Vision Care, 2 Pain Management.
Applicants must hold a European Union citizenship or be a resident of EU countries.
Startups has to be incorporated < 1 year before the deadline for application and founders must hold at least 85% of the share capital.
Program is not looking for:
– Drug development proposals
– Research proposals
– Requests for direct donations or grants to individuals
– More than a year-old start-ups or companies
– Start-ups or companies whose founders hold less than 85% equity
Opportunities: formation (optional), training, need and market validation as well as rigorous stress-testing of the solution. In the end, EIT Health will invest in up to two best teams with business proposals – up to €1.5 million in non-dilutive funding (€750,000/company/year), will provide mentoring.
Activities will take place: June-October 2021
Submission of applications: till 16-03-2021 23:59 CET (Munich time)
More information: https://wildcard.eithealth.eu/
—————————————————-
Programa: Wild Card
Programa skirta: individualiems asmenims, komandoms ir startuoliams. Programoje laukiami gydytojai, tyrėjai, inžinieriai, verslininkai, mokslininkai, duomenų ar verslo analitikai ir kiti, turintys verslumo dvasią, ambicijas ir užsispyrimą.
Aplikuojantys į programą turi turėti reikalaujamas kompetencijas arba vystyti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą transformuojančius sprendimus, sprendžiančius šiuos iššūkius: 1. Akių ir regėjimo priežiūra, 2 Skausmo valdymas.
Pareiškėjai turi turėti Europos Sąjungos pilietybę arba būti ES šalių gyventojai.
Startuolis turi būti įsteigtas ne daugiau kaip 1 metams iki paraiškų pateikimo termino pabaigos ir steigėjai turi valdyti ne mažiau kaip 85% akcinio kapitalo.
Programa netinkama:
– Vaistų kūrimo pasiūlymams
– Mokslinių tyrimų pasiūlymams
– Tiesioginei paramai ar dotacijoms individualiems asmenims
– Daugiau nei prieš metus įsteigtiems startuoliams
– Startuoliams, kurių steigėjai valdo mažiau nei 85% nuosavo kapitalo
Programos galimybės: Komandos formavimas (jeigu reikalinga), mokymai, poreikio ir rinkos validavimas, sprendimo testavimas nepalankiausiomis sąlygomis. Programos pabaigoje „EIT Health“ investuos į iki dviejų komandų – investicija gali siekti iki 1,5 mln. EUR (750 000 EUR / įmonei/ per metus) be teisių į nuosavybę, vykdys mentorystę.
Veiklos vyks: 2021 m. birželio-spalio mėn.
Paraiškų teikimas: iki 2021-03-16, 23:59 CET (Miuncheno laiku)
Daugiau informacijos: https://wildcard.eithealth.eu/

Deadline for Applications: 2021-03-16 23:59 CET (Munich time)