Global Startup Accelerators

InnoStars Awards

EIT Health

Program: InnoStars Awards (Accelerator)
Program targets: micro- and small enterprises, spin-offs and start-ups that already have a prototype or minimum viable product but do not yet have a product or service in the market.
Opportunities: Help to validate the need for your healthcare innovation, attract investors and shorten the time it takes to get your ideas to market. 25,000 euro to cover four months of training and mentoring. Opportunity to win up to €25,000 in additional support for the launch of your product or service. Opportunity to gain further support and invaluable investor connections through EIT Health’s world-class network.
Selection: will be based on how well-defined your prototype or minimum viable product is, your value proposition, the novelty and feasibility of your approach, the potential market and InnoStars regional impact, team and your fit with EIT Health’s strategic objectives.
Activities will take place: June-October/November 2021
Submission of applications: till 27-03-2021
More information: https://eithealth.eu/project/innostars-awards/
Tamás Békási tamas.bekasi@eithealth.eu

rograma: InnoStars Awards (Akseleratorius)
Programa skirta: Startuoliams, smulkioms ir vidutinėms įmonėms, purpurinės įmonėms, kurios turi prototipą ar MVP, tačiau produktai dar nėra rinkoje.
Programos galimybės: Programos tikslas padėti sutrumpinti idėjų “įėjimą” į rinką bei įvertinti savo inovacijos įgyvendinamumą. 25 tūkst. Eur mentorystės programai ir mokymams. Galimybė laimėti iki 25 tūkst. Eur papildomą paramą produkto ar paslaugos vystymui. Investuotojų kontaktai ir galimybė naudotis EIT Health tinklo teikiamomis naudomis.
Atranka: Dalyviai į programą bus atrinkti pagal tai, kaip gerai bus aprašytas jų prototipas ar MVP, vertės pasiūlymas, inovatyvumas, potenciali idėjos reikšmė rinkai ir InnoStars regionui, komanda ir atitiktis EIT Health strateginiams tikslams.
Veiklos vyks: Jei būsite tarp 15 atrinktųjų, nuo 2021 m. birželio iki spalio/lapkričio mėn. dalyvausite programoje. 4 mėn. mentorystės sesijų, 2 mokymai, programos pabaigoje pateiksite verslo planą ir jį pristatysite komisijai.
Aplikuoti galite: iki 2021-03-27
Daugiau informacijos: https://eithealth.eu/project/innostars-awards/
Tamás Békási tamas.bekasi@eithealth.eu

Deadline for Applications: 27-03-2021