Startups

SmartFin
2015
Nov 19

The main purpose of this system – to decrease the risk of companies by providing forecasts and giving ability to follow prospective company’s bank account balance during any time.SmarFin – a great tool for a small or middle size company’s directors, financial accountants, managers and project managers. This tool allows you to plan your finances, prospective investitions, payment terms, or simply see the forecast of your bank account balance in the future, so you could continue planing your following actions accurately.Šios sistemos tikslas – sumažinti įmonių riziką, pateikiant prognozes ir suteikiant galimybę stebėti įmonės būsimą banko sąskaitos likutį realiu laiku.SmartFin – puiki priemonė mažo arba vidutinio dydžio įmonių direktoriams, buhalteriams, vadybininkams, projektų vadovams. Šis įrankis leidžia planuoti savo finansus – būsimas investicijas, mokėjimų terminus ar tiesiog matyti ateities banko sąskaitos balanso prognozę ir taip tiksliau planuoti tolesnius veiksmus.